Přihlášení
- vstup pro odbornou veřejnost
Uživatelské jméno:
Heslo:
formulář žádosti o přístup

Rozšířený přístup je určen pro odbornou veřejnost.

  • Umožňuje vyhledávání hesel, jejich řazení, filtrování, ruční výběry, tisk a export dat do formátu csv dle uživatelem nastavených podmínek.
  • K dispozici je přehledná uživatelská příručka.
  • Uživatel si může zobrazovat statistické údaje podle jednotlivých typů polí, vytvářet si a ukládat své vlastní filtry a ruční výběry dat.

Přednastavené filtry

Pro usnadnění práce obsahuje databáze Neomat sady přednastavených filtrů. Jedná se například o základní rozdělení materiálu na Archiv1 a Archiv2.

  • Do Archivu1 patří vrstvy Futurum a Spoj01–Spoj09, jež daly vzniknout slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998) a Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).
  • Do Archivu2 patří vrstvy Spoj10–Spoj16, zaměřené kromě neologismů také na jevy lexikální dynamiky v širším smyslu.
  • V dalších přednastavených sadách filtrů si uživatel může vybrat např. zobrazení defrazeologických, univerbizovaných, zkratkových, deminutivních, depropriálních hesel a blendů.
  • Filtrovat je možné také např. neosémantismy, přechýlené názvy, synonymní a antonymní výrazy, sousloví, frazémy atp.

Počet hesel v těchto filtrech se pochopitelně mění, protože se tyto skupiny dat průběžně zpracovávají.

Přístup je uživateli přidělen vždy na půl roku (183 dnů), poté dojde k jeho ukončení. Týden před vypršením platnosti přístupu je uživateli automaticky zaslán informační e-mail. Pokud se během této lhůty uživatel přihlásí do programu EDA, objeví se mu nad uživatelským menu červený odkaz, jehož prostřednictvím může odeslat žádost o prodloužení přístupu.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   31 10 2016